BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi İREM ŞANAL
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: irem.sanal@eng.bau.edu.tr
Telefon: +90