UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: lutfi.arda@eng.bau.edu.tr
Telefon: +90 6696523121