ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)


Program Tanımı

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Mezunların Mesleki Profili

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Bir Üst Dereceye Geçiş

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Program Kazanımları

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları
Dersler
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik
ESE5301 Enerji Üretim Teknolojileri
ESE5401 Güç Sistemlerinin Analizi
ESE5887 Seminer
ESE5888-1 Yüksek Lisans Tezi
ESE5888-2 Yüksek Lisans Tezi
Departmental Elective
CMP5133 Yapay Sinir Ağları
EEE5010 Optimizasyon
EEE5012 Mühendislikte Sayısal Yöntemler
ENM5112 Proje Yönetimi
ENM5128 Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık
ENM5201 İleri Mühendislik Yönetimi
ENM5211 Teknoloji Yönetimi
ENM5223 İş Yönetimi ve Girişimcilik
ENM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi
ENM5227 Risk Yönetimi
ENM5231 Stratejik Yönetim
ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık Yönetimi
ESE5303 Yakıt Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları
ESE5502 Sürdürülebilir Enerji Sistemleri
ESE5504 Petrol ve Doğalgaz Piyasaları Uygulamaları
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme
INE5261 Çok Ölçütlü Karar Verme
MAT5101 Mühendislik Matematiği
MCH5613 Rüzgar Enerjisi Mühendisliğine Giriş
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 9
ESE5301 Enerji Üretim Teknolojileri 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5401 Güç Sistemlerinin Analizi 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 7
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5887 Seminer 0 0 0 10
ESE5888-1 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5888-2 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ