ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)


Program Tanımı

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Mezunların Mesleki Profili

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Bir Üst Dereceye Geçiş

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Program Kazanımları

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları
Dersler
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme
INE5887 Seminer
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I
INE5888-2 Yüksek Lisans Tezi II
Departmental Elective
BDA5002 Pazarlama Analizi
BDA5121 Girişimcilik ve Büyük Veri Yönetimi
EEE5010 Optimizasyon
ENM5112 Proje Yönetimi
ENM5113 Mühendisler İçin Analitik Pazarlama
ENM5128 Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık
ENM5201 İleri Mühendislik Yönetimi
ENM5203 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
ENM5212 Kalite Yönetimi
ENM5223 İş Yönetimi ve Girişimcilik
ENM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi
ENM5227 Risk Yönetimi
ENM5231 Stratejik Yönetim
ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık Yönetimi
ENM5511 Stratejik Pazarlama Yönetimi
ESE5502 Sürdürülebilir Enerji Sistemleri
IND5101 Akıllı Fabrikalar
IND5102 Nesnelerin İnterneti
INE5126 Sistem Simulasyonu
INE5206 Karar Analizi
INE5261 Çok Ölçütlü Karar Verme
INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama
INE6103 Çok Değişkenli Veri Analizi
INE6150 Deney Tasarımı
MAT5101 Mühendislik Matematiği
RSK5001 Risk Mühendisliğinin Temelleri
SEN5301 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine Giriş
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 9
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 8
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5887 Seminer 0 0 0 10
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I 0 0 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
INE5888-2 Yüksek Lisans Tezi II 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ