BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)


Program Tanımı

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Mezunların Mesleki Profili

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Bir Üst Dereceye Geçiş

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Program Kazanımları

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları
Dersler
ISL5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik
YZM5507 Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları
YZM5511 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı
YZM5887 Seminer
YZM5888-1 Yüksek Lisans Tezi
YZM5888-2 Yüksek Lisans Tezi
Departmental Elective
BDA5002 Pazarlama Analizi
BDA5011 Büyük Veri ve Analitik
BDA5012 Büyük Veride Bulut Hesaplaması
BDA5015 Keşifsel Veri Analizi ve Görselleştirme
BDA5121 Girişimcilik ve Büyük Veri Yönetimi
BLG5625 Linux ve Bilgisayar Ağları
CMP5101 Veri Madenciliği
CMP5103 Yapay Zeka
CMP5121 Ağ Güvenliği ve Şifreleme
CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim
CMP5126 Görüntü ve Video İşleme
CMP5130 Makine Öğrenimi ve Örüntü Tanıma
CMP5133 Yapay Sinir Ağları
CMP5151 Yazılım Tasarım Modelleri
CMP5203 Yüksek Performanslı Bilgisayar Mimarisi
CMP5208 GPUs ile Paralel Hesaplama
CMP5550 Bilgisayar Görüşü
CMP6138 Algoritma Analizi
CYS5021 Siber Güvenlik
CYS5119 Güvenli Web Yazılım Geliştirme
CYS5123 Web Uygulama Güvenliği: Bilgisayar Korsanlığı ve Savunma
CYS5178 Nüfuz Testi
CYS5789 Siber Güvenlik Hukuku
ENM5113 Mühendisler İçin Analitik Pazarlama
ENM5212 Kalite Yönetimi
ENM5223 İş Yönetimi ve Girişimcilik
ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık Yönetimi
IND5101 Akıllı Fabrikalar
IND5102 Nesnelerin İnterneti
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme
INE5126 Sistem Simulasyonu
INE5206 Karar Analizi
INE5261 Çok Ölçütlü Karar Verme
INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama
INE6150 Deney Tasarımı
ISL5071 Yönetim Bilişim Sistemleri
ISM5112 Mühendislikte Proje Yönetimi
ISM5124 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
ISM5128 Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık
ISM5203 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
ISM5204 Yatırım Kararlarının Analizi
ISM5206 Karar Analizi
ISM5212 Kalite Yönetimi
ISM5223 Şirket Yönetimi ve Girişimcilik
ISM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISM5231 Stratejik Yönetim
ISM5242 Hizmet İşlemleri Yönetimi
ISM5254 Uygulamalı Eniyileme Yöntemleri
ISM5302 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
ISM5303 Üretim ve İşlemler Yönetimi
ISM5322 Tedarik Zinciri Tasarımı
ISM5406 Şirket Yönetimi için Nöro Bilimler
ISM5510 Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi
SEN5301 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine Giriş
YZM5302 Çevik Proje Yönetimi
YZM5316 İş Sistemlerinin Yönetimi
YZM5405 Öğrenen Organizasyonlar
YZM5540 ASP.NET İle Programlama
YZM5550 İş Zekası
YZM5560 PL/SQL İle Veritabanı Programlama
YZM5601 Java İle Programlama
YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi
YZM5622 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Tasarımı
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISL5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 9
YZM5507 Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5511 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 7
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5887 Seminer 0 0 0 10
YZM5888-1 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5888-2 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ