SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)


Program Tanımı

Program Ses Teknolojisi alanında uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış, kendisini sürekli geliştirebilen ve endüstri ile işbirliği içerisinde çalışabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) alanında LİSANS derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Adayların lisans derecesine YÖK tarafından belirlenen minimum ALES puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

90 AKTS kredisi alarak, 10 farklı dersi ve proje dersini başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden öğrencilere Ses Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin öncel eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu'nun koordinasyonunda tanınır.

Mezunların Mesleki Profili

Ses Teknolojisi lisansüstü programı mezunları; her türlü ses kayıt ve prodüksiyon hizmeti, sinema ve televizyon prodüksiyonu, açık hava ses sistemleri kurulumu, ses teknolojisi alanında ürün tasarımı yapan şirketlerde görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yuksek Lisans Programindan mezun olan ogrencilerin bir ust dereceye gecis imkani bulunmamaktadir.

Program Kazanımları

1 Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak.
2 Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek.
3 Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak.
4 Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak.
5 Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak.
6 Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek.
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek.
8 Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak.
9 Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dersler
ISM5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik
STT5002 Mastering 3 4 3 5 5 3 2 3 2
STT5012 Sinema için Ses Yapımı 1 1 4 2 2 5 3 5 5
STT5031 Çok Kanallı Miksaj 3 4 2 4 4 3 3 2 2
STT5101 Stüdyo Kayıt Teknikleri 5 4 3 5 4 4 5 3 3
STT5999 Proje 5 3 3 4 4 3 5 3 2
Departmental Elective
STT5004 İleri Seviye Çok Kanallı Miksaj
STT5021 Müzik Prodüksiyon Teknikleri
STT5061 Elektronik Müzik
STT5081 Canlı Ses Donatıları
STT5092 Müzikal Akustik
STT5093 Müzikal Akustik II
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5031 Çok Kanallı Miksaj 3 0 3 8
STT5101 Stüdyo Kayıt Teknikleri 3 0 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5002 Mastering 3 0 3 8
STT5012 Sinema için Ses Yapımı 3 0 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 0 1 2
STT5999 Proje 0 0 0 16
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Toplam 34

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Program Koordinatörü

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
E-posta: burak.tamer@comm.bau.edu.tr
Telefon: +90