TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)


Program Tanımı

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yüksek Lisans Programı, her türlü mal, hizmet, bilgi ve para akışlarını tek elden yönetmeyi planlayan tedarik zinciri yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin ve bu sektörün gereksinim duyduğu elemanların sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve nitelikleri onlara kazandırmak üzere tasarlanmış bir programdır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) alanında LİSANS derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi, Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı ( ALES) Sonuç Belgesi fotokopisi(Sayısal puan türünde en az 55), Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Tavsiye Mektubu, Askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için) fotokopisi.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ alanında Yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğrenim kurumunda aldıkları derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Alınmış dersin içeriğinin, BAU‘da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezunların Mesleki Profili

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi yüksek lisans mezunları lojistik sektöründe, kamu ve özel sektörde yer alan üretim tesislerinde, bankalarda, hastanelerde, sigorta şirketlerinde görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi yüksek lisans derecesiyle mezun olan öğrenciler doktora yapabilecek yeterliliğe sahiplerdir.

Program Kazanımları

1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek ve derinleştirebilmek.
2 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilmek.
3 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek ve yorumlamak.
4 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi problemleri tanımlamak ve formüle etmek, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
5 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek, bu tür takımlarda liderlik yapabilmek ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilmek; bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk almak.
6 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak.
7 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlamak.
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarmak.
9 Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı,bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
10 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilmek ve bu değerleri öğretebilmek.
11 Etkin ve verimli yönetme becerisine sahip olmak

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dersler
ISM5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik
ISM5203 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma 1 5 5 5 2 3 3 4 5 5 3
ISM5254 Uygulamalı Eniyileme Yöntemleri
ISM5302 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
ISM5887 Seminer
ISM5888-1 Yüksek Lisans Tezi
ISM5888-2 Yüksek Lisans Tezi
Departmental Elective
ISM5112 Mühendislikte Proje Yönetimi
ISM5124 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
ISM5128 Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık
ISM5204 Yatırım Kararlarının Analizi
ISM5206 Karar Analizi
ISM5212 Kalite Yönetimi
ISM5223 Şirket Yönetimi ve Girişimcilik
ISM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi
ISM5227 Risk Yönetimi
ISM5231 Stratejik Yönetim
ISM5242 Hizmet İşlemleri Yönetimi
ISM5250 Ürün Geliştirme ve Süreç Yönetimi
ISM5303 Üretim ve İşlemler Yönetimi
ISM5304 Lojistik ve Üretim Bilişim Sistemleri Yönetimi
ISM5305 Lojistik Uygulamalarının Yasal Çerçevesi
ISM5306 Satınalma Yönetimi
ISM5307 Depo Yönetimi
ISM5308 Tedarik Zinciri Tesis Planlama ve Ağ Tasarımı
ISM5311 Nakliye ve Dağıtım İşlemlerinin Yönetimi
ISM5321 Lojistik Sözleşme Yönetimi
ISM5322 Tedarik Zinciri Tasarımı
ISM5390 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yön.Özel Konuları
ISM5510 Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5203 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma 3 0 3 8
ISM5302 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 0 1 2
ISM5254 Uygulamalı Eniyileme Yöntemleri 3 0 3 8
ISM5887 Seminer 0 0 0 10
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Toplam 36
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5888-1 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 20
Toplam 20
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5888-2 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi JBİD ANİ ARSENYAN ÜŞENMEZ
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: jbid.arsenyan@eng.bau.edu.tr
Telefon: +90