BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)


Program Tanımı

Bilgisayar Yüksek Lisans programı alanında gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış ve yeni tekonolijeli kullanarak yerel problemlere çözüm üretebilen insan kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) alanında LİSANS derecesi (Bachelor of Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

- İlgili bir alandan Lisans derecesi - Sayısal becelilerin göstergesi- minimum 55 ALES puanı veya 685 GRE puanı - İngilizce düzeyi göstergesi- minimum 65 ÜDS puanı, 65 KPDS puanı, 79/213/550 IBT/CBT/PBT TOEFL puanlarından biri, 6.5 IELTS veya Bahçeşehir üniversitesinin yabancı dil sınavında 65 puan.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Master derecesi alabilmek için öğrencilerin; - 30 kredilik 10 farklı yüksek lisans dersini tamamlaması - 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olması tüm derslerden geçmiş olması - Proje deresini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğrenim kurumunda aldıkları derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Alınmış dersin içeriğinin, BAU‘da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar özel ve devlet sektöründe Bilgisayar Mühendisi, Sistem Mühendisi, Sistem Yöneticisi, Sistem programcısı, Tasasım Mühendisi, Güvenlik Yöneticisi ve Sistem Analisti olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.

Program Kazanımları

1 İleri düzey Bilgisayar Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
2 Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
3 İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisi gerçek promlemler üzerinde uygulamak.
4 Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
5 Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
6 Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
7 Bilimsel bilgiye ulaşmak
8 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
9 Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
10 Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
11 İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak
12 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
13 Yeni profesyonel uygulamalar ve yetileri yorumlamak için farkındalık geliştirmek

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dersler
CMP5101 Veri Madenciliği 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 1 3 2
CMP5121 Ağ Güvenliği ve Şifreleme 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 2
CMP5550 Bilgisayar Görüşü 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2
CMP5999 Proje 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
EEE5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik
SEN5315 Hizmet Odaklı Mimariler 4 2 2 2 3 2 2 2 4 1 4 2 3
Departmental Elective
BDA5002 Pazarlama Analizi
BDA5011 Büyük Veri ve Analitik
CMP5103 Yapay Zeka
CMP5121 Ağ Güvenliği ve Şifreleme
CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim
CMP5126 Görüntü ve Video İşleme
CMP5130 Makine Öğrenimi ve Örüntü Tanıma
CMP5133 Yapay Sinir Ağları
CMP5151 Yazılım Tasarım Modelleri
CMP5203 Yüksek Performanslı Bilgisayar Mimarisi
CMP5208 GPUs ile Paralel Hesaplama
CMP6138 Algoritma Analizi
CMP6160 Yapay Zekada İleri Konular
CYS5021 Siber Güvenlik
CYS5119 Güvenli Web Yazılım Geliştirme
CYS5178 Nüfuz Testi
CYS5789 Siber Güvenlik Hukuku
EEE5010 Optimizasyon
EEE5012 Mühendislikte Sayısal Yöntemler
EEE5014 Rastgele Süreçler ve Tahmin Teorisi
EEE5022 Uygulamalı İstatistik
ENM5203 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
ENM5211 Teknoloji Yönetimi
ENM5212 Kalite Yönetimi
ENM5223 İş Yönetimi ve Girişimcilik
ENM5303 Operasyon Yönetimi
ENM5406 Şirket Yönetimi için Nöro Bilimler
ENM5510 İnovasyon ve Yaratıcılık Yönetimi
IND5101 Akıllı Fabrikalar
IND5102 Nesnelerin İnterneti
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme
INE5206 Karar Analizi
INE5261 Çok Ölçütlü Karar Verme
INE5309 SAP ile Kurumsal Kaynak Planlama
INE6101 Doğrusal Optimizasyon
INE6103 Çok Değişkenli Veri Analizi
MAT5101 Mühendislik Matematiği
MCH5001 Doğrusal Sistem Teorisi
MCH5461 Ulaştırma Olayları
SEN5103 İleri Sistem Analizi ve Tasarımı I
SEN5104 İleri Sistem Analizi ve Tasarımı II
SEN5144 Yazılım Proje Yönetimi
SEN5301 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine Giriş
SEN5550 İş Zekası
SEN5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5101 Veri Madenciliği 3 0 3 8
CMP5550 Bilgisayar Görüşü 3 0 3 8
Departmental Elective 3 6
Departmental Elective 3 8
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5121 Ağ Güvenliği ve Şifreleme 3 0 3 8
SEN5315 Hizmet Odaklı Mimariler 3 0 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5999 Proje 0 0 0 16
EEE5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 9
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Toplam 41

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: tarkan.aydin@eng.bau.edu.tr
Telefon: +90 2123810318