MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MCH5999 Proje Bahar 0 0 0 16
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Prep
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TUĞCAN DEMİR
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. MEHMET BERKE GÜR
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin Mekatronik Mühendisliğinin pratik problemleri ile karşılaşmaları ve çözümleri üzerinde çalışmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilerin Mekatronik Mühendisliği projelerinin tamamlanması konusunda istenilen profesyonel beceriye kavuşması için bir fırsat yaratır. Öğrenciler modern çalışma konuları ve yöntemleri ile tanıştırılırlar.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Mekatronik Mühendisliği alanında mevcut mevcut ve yeni ortaya çıkan konu ve kavramlar hakkında bilgi edinme
2) Modern yöntem ve teknolojileri gerçek hayat problemlerine uygulayabilme
3) Takım içinde çalışma ve ürün odaklı çalışma yeteneklerini geliştirme
4) Proje araştırması süresince makaleler, tezler, prototip sistemler gibi eserleri program doğrultusunda üretmek

Dersin İçeriği

Proje konusunun seçimi, Detaylı bir literature araştırması yapılması, Araştırma/İnceleme yönteminin seçimi, Proje/Araştırma Öneri Formunun yazılması ve teslimi, İnceleme yönteminin uygulanması, Proje Yönetimi metodlarının uygulanması, Sonuçların analizi ve rapor yazılması, Proje raporunun teslimi ve sunulması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje konusunun belirlenmesi
2) Literatüre Araştırması
3) Makale Analizi
4) Araştırma/Proje Önersi Formunun teslimi ve sunumu
5) Literatür araştırması
6) Makale Analizi
7) Metodun uygulanması
8) Metodun uygulanması
9) Metodun uygulanması
10) Literatür araştırması
11) Metodun uygulanması
12) Analiz ve rapor yazma
13) Analiz ve rapor yazma
14) Son proje raporunun teslimi ve sunulması

Kaynaklar

Ders Notları: 1) Project Management Life Cycle, Westland, J., 2007, ISBN: 0749449071 2) Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism, Neville, C., 2010, ISBN: 0335241034 3) Students Guide to Presentations, Chivers, B., 2007, ISBN: 0761943692
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 0 % 0
Laboratuar 0 % 0
Uygulama 0 % 0
Arazi Çalışması 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Küçük Sınavlar 0 % 0
Ödev 0 % 0
Sunum 0 % 0
Projeler 0 % 0
Seminer 2 % 50
Ara Sınavlar 0 % 0
Ara Juri 0 % 0
Final 0 % 0
Rapor Teslimi 1 % 50
Juri 0 % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 14 25 350
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Rapor Teslimi 0 0 0
Juri 0 0 0
Final 0 0 0
Toplam İş Yükü 350

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mekatronik Mühendisliği konularında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerilerini ve akademik altyapısını kazanır.
2) Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern yöntem ve teknikleri seçer uygular ve geliştirir.
3) Mekatronik sistem, bileşen ve süreçlerin tasarımında yeni ve özgün fikir, yöntem ve çözümler geliştirir.
4) Deney tasarlama, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, raporlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
5) Bireysel ve ekip çalışması yapabilme, ekip üyeleriyle etkin iletişim ve yardımlaşma ve disiplinler arası çalışma yapabilme becerilerini kazanır.
6) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini; teknik yenilikleri ve terminolojiyi takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisini kazanır.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
8) Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
9) İş hayatına yönelik proje organizasyonu ve yönetimi ve hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanır.
10) Evrensel ve toplumsal boyutlarda mekatronik mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre, güvenlik ve hukuksal etkileri üzerinde farkındalık kazanır.