ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5504 Petrol ve Doğalgaz Piyasaları Uygulamaları Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN SOYKAN
Dersin Amacı: Dersi tamamlayan öğrenciler petrol ve doğal gaz üretimininin teknik yönlerinin yanı sıra, petrol ve doğal gaz piyasalarına ilişkin mali ve politik hususlar konusunda da bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Petrol üretimi ve iletimindeki fiziksel ve kimyasal süreçlerin öğrenilmesi
2) Doğal gaz üretimi ve iletimindeki fiziksel ve kimyasal süreçlerin öğrenilmesi
3) Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin dağılımının öğrenilmesi
4) Petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamiklerinin incelenmesi
5) Doğal gaz ve/veya petrol ticareti üzerinde yapılmış uluslararası antlaşmaların gözden geçirilmesi
6) Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arz/talep dengesi açısından incelenmesi
7) Petrol ve doğal gaz piyasalarının geleceğinin tartışılması

Dersin İçeriği

petrol üretimi ve iletimi, doğal gaz üretimi ve iletimi, dünyada petrol ve doğal gaz rezervleri, petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamikleri, uluslararası petrol ve doğal gaz ticaret antlaşmaları, Türkiye'deki petrol ve doğal gaz durumu, petrol ve doğal gaz piyasalarının geleceği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Petrol üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler
2) Petrol üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler (devam)
3) Doğal gaz üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler
4) Doğal gaz üretimi ve iletimine dair fiziksel ve kimyasal süreçler (devam)
5) Dünyadaki önemli petrol ve doğal gaz rezervlerinin dağılımının incelenmesi
6) Petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamikleri
7) Petrol ve doğal gaz piyasalarının dinamikleri (devam)
8) Genel tekrar
9) Doğal gaz ve/veya petrol ticareti üzerinde yapılmış uluslararası antlaşmaların gözden geçirilmesi
10) Doğal gaz ve/veya petrol ticareti üzerinde yapılmış uluslararası antlaşmaların gözden geçirilmesi (devam)
11) Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arz/talep dengesi açısından incelenmesi
12) Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arz/talep dengesi açısından incelenmesi (devam)
13) Petrol ve doğal gaz piyasalarının geleceğinin tartışılması
14) Öğrenci sunumları
15) Final sınavına hazırlık
16) Final sınavına hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları: Ders notları, dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından temin edilecektir. Lecture notes will be provided by the lecturer.
Diğer Kaynaklar: "Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering" William C. Lyons, Gary J Plisga, Gulf Professional Publishing, UK (2005).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum 1 % 10
Projeler % 0
Seminer % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Ara Juri % 0
Final 1 % 50
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 144
Sunum / Seminer 1 1
Proje
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Juri
Ara Sınavlar 1 3
Rapor Teslimi
Juri
Final 1 3
Toplam İş Yükü 193

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, temel bilimler ve mühendislikle ilgili diğer temel konularda yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri enerji sistemleri mühendisliği alanında kullanabilmek.
2) Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemleri, olabilecek en gelişmiş ve güncel yöntem, teknik ve ekipmanları kullanarak tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek.
3) Tasarım gerçekleştirebilme, benzetişim ve deney kurabilme, veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme yetisine sahip olmak.
4) Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetisine sahip olmak.
5) Yaşam boyu öğrenmeye eğilim ve yatkınlık gösterme ve bu hususta yetkinlik sahibi olmak.
6) Kendisi, meslektaşları ve işverenleri için sorumluluk alabilme ve pratikte karşılaşılabilen öngörülemeyen karmaşık problemleri tek başına veya bir grup içerisinde çözebilme yetisine sahip olmak.
7) Profesyonel ve etik sorumluluk konusunda bir anlayış geliştirmek.
8) Mühendislik matematiği ve mühendislik bilimleri temellerini enerji dönüşümü alanına uygulayabilme yetisi geliştirmek.
9) Sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin uygulanması konusundaki zorunluluklar hakkında anlayış geliştirmek.
10) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi ve güvenlikle ilgili etmenleri, üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak arzu edilen niteliklere sahip bir sistem, parça veya süreç tasarımı gerçekleştirebilme yetisine sahip olmak.
11) Bir tez veya proje çalışmasının her türlü (literatür tarama, yöntem geliştirme ve uygulama, sonuçları sınıflandırma ve yorumlama, vb.) aşamasını gerçekleştirebilme