MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MAT5101 Mühendislik Matematiği Bahar 3 0 3 8
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Tr
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MESUT EROL SEZER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CAVİT FATİH KÜÇÜKTEZCAN
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere ileri seviyede vektör cebiri ve kompleks analiz bilgisi vermektir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler tek ve çok değişkenli fonksiyonların temel matematik kavramlarındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenecek, ileri ve kompleks analiz bilgilerini mühendislik problemlerine uygulayacaklardır.

Dersin İçeriği

Diferansiyel ve integral vektör analizi ve uygulamaları.
Kompleks analiz ve uygulamaları, Fourier serisi ve dönüşümü.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tek değişkenli matematik analiz tekrarı.
2) Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler, dolaylı tanımlı fonksiyonlar, Jakoby matrisi.
3) Vektör fonksiyonları. Gradyen, yayılım, bükülüm ve Laplace operatörleri. Yönlü türev.
4) Fonksiyonların en büyük ve en küçük değerleri. Lagrange çarpanları.
5) Çok değişkenli integral. Eğri üzerinde integral. Green teoremi.
6) Yüzey üzerinde integral. Yayılım teoremi. Stoke teoremi.
7) Silindirik ve küresel koordinatlar.
8) Vektör analizi uygulamaları.
9) Karmaşık değişkenli karmaşık fonksiyonlar. Süreklilik ve türev.
10) Karmaşık düzlemde integral. Cauchy teoremi.
11) Taylor ve Laurent serileri. Kutuplar ve artıklar.
12) Biçim koruyan eşemeler ve uygulamaları.
13) Fourier serileri.
14) Fourier dönüşümü.

Kaynaklar

Ders Notları:
Diğer Kaynaklar: 1. D. Bachman, Advanced Calculus Demystified, McGraw-Hill, 2007. 2. F. J. Flanigan, Complex Variables, Dover, 1983.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 15
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 5 % 15
Sunum % 0
Projeler % 0
Seminer % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Ara Juri % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Rapor Teslimi 0
Juri 0
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mekatronik Mühendisliği konularında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerilerini ve akademik altyapısını kazanır. 5
2) Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern yöntem ve teknikleri seçer uygular ve geliştirir. 2
3) Mekatronik sistem, bileşen ve süreçlerin tasarımında yeni ve özgün fikir, yöntem ve çözümler geliştirir. 1
4) Deney tasarlama, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, raporlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır. 1
5) Bireysel ve ekip çalışması yapabilme, ekip üyeleriyle etkin iletişim ve yardımlaşma ve disiplinler arası çalışma yapabilme becerilerini kazanır. 1
6) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini; teknik yenilikleri ve terminolojiyi takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisini kazanır. 1
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. 3
8) Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur. 1
9) İş hayatına yönelik proje organizasyonu ve yönetimi ve hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanır.
10) Evrensel ve toplumsal boyutlarda mekatronik mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre, güvenlik ve hukuksal etkileri üzerinde farkındalık kazanır.