MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MCH5613 Rüzgar Enerjisi Mühendisliğine Giriş Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ERCAN ERTÜRK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı:
1) İleride rüzgar enerji sistemlerini yönetebilmek, değerlendirebilmek ve analiz edebilmeleri için öğrencilere rüzgar enerji sistemleri hakkında yeterli temel beceri ve bilgi kazandırmak
2) Rüzgar enerjisi sektöründe yerel ve global perspektifte teknolojiyi, teoriyi ve pratiği öğretmek
3) Rüzgar türbin bileşenlerini anlamak ve matematiksel olarak modelleyebilmek, rüzgar gücünü hesaplayabilmek, tasarıma dayalı mekanik yükleri tahmin edebilmek
elektrik güç üretimini öğrenmek

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Modern rüzgar türbini teknolojisinin tarihsel gelişimi açıklayabilmek
2) Rüzgar enerjisi terminoloji ve türbin bileşenleri hakkında bilgi geliştirmek
3) Güvenilir rüzgar ölçüm cihazlarını öğrenmek ve rüzgar ölçüm direği tasarlayabilmek
4) Bir türbin üzerinden geçen rüzgardaki dinamikleri anlamak
5) Hava akışının özelliklerini ve kanat verimini anlamak
6) Rüzgar ve diğer enerji teknolojilerinin çevresel sorunlarını öğrenmek

Dersin İçeriği

Bu derste rüzgar enerjisi sistemleri ve bileşenlerinin mühendislik analizi için temel metodolojiler anlatılmaktadır. Derste bilimsel ilkelerin, mühendisliğin ve matematiğin rüzgar enerjisi mühendisliğinde nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Dersin ana unsurları şunlardır:
1) Rüzgar kaynağı ve karakteristikleri
2) Rüzgar enerjisinin aerodinamiği
3) Mekanik ve Dinamik
4) Rüzgar türbinlerinin elektriksel yönü
5) Rüzgar türbin kontrolü
6) Rüzgar enerji sistem ekonomisi
7) Rüzgar enerjisinin çevreye etkisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Rüzgar enerjisine giriş
2) Rüzgar kaynağı ve karakteristiği
3) Rüzgar datası analizi
4) İstatistiksel metodlar ile rüzgar türbini enerji üretim tahmini
5) Rüzgar türbinleri aerodinamiği
6) Momentum teorisi ve kanat elemanı teorisi
7) Sınav
8) Rüzgar türbini rotor dinamiği
9) Elektrik gücü ve temelleri
10) Elektrik makinaları
11) Kurulum ve çalıştırma
12) Rüzgar enerjisi ekonomisi
13) Çevresel etkiler
14) Özet ve tekrar

Kaynaklar

Ders Notları: Yok
Diğer Kaynaklar: "Wind Energy Explained: Theory, Design and Application", James F. Manwell, Jon G. McGowan, Anthony L. Rogers

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler 1 % 30
Seminer % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Ara Juri % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 118
Sunum / Seminer
Proje 12 31
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Juri
Ara Sınavlar
Rapor Teslimi
Juri
Final
Toplam İş Yükü 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mekatronik Mühendisliği konularında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerilerini ve akademik altyapısını kazanır.
2) Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern yöntem ve teknikleri seçer uygular ve geliştirir.
3) Mekatronik sistem, bileşen ve süreçlerin tasarımında yeni ve özgün fikir, yöntem ve çözümler geliştirir.
4) Deney tasarlama, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, raporlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
5) Bireysel ve ekip çalışması yapabilme, ekip üyeleriyle etkin iletişim ve yardımlaşma ve disiplinler arası çalışma yapabilme becerilerini kazanır.
6) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini; teknik yenilikleri ve terminolojiyi takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisini kazanır.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
8) Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
9) İş hayatına yönelik proje organizasyonu ve yönetimi ve hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanır.
10) Evrensel ve toplumsal boyutlarda mekatronik mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre, güvenlik ve hukuksal etkileri üzerinde farkındalık kazanır.