ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5227 Risk Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ETHEM ÇANAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ETHEM ÇANAKOĞLU
Dersin Amacı: Bu ders organizasyonların karşılaştığı riskleri yönetmek için kullanılan ana strateji, yöntem ve teknikleri öğrencilere tanıtır. Ayrıca öğrencilerin piyasa, kredi, operasyonel, likidite, faiz oranı, döviz kuru riski, gibi konularda yetkinliğini geliştirir. Öğrenciler temel mali risklerin nasıl yönetileceği, finansal risk yönetimi düzenlemek ve nasıl yapılandırılacağını finansal risk değerlendirme ve ölçme teknikleri, öğrenir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
aşağıdaki konularda yetkinlik kazanır.
• çeşitli kurumların karşılaştığı finansal riskleri modellemek, analiz etmek ve yönetmek.
• farklı risk ölçümleri hesaplamak.
• piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk ölçmek.
• Faiz oranlarının matematiğini öğrenmek.
• risk yönetimi için kullanılan farklı finansal araçların temellerini öğrenmek.

Dersin İçeriği

Risk olcum teknikleri, Faiz Riski, Risk, Volatilite, Korelasyon ve Kapulalar Maruz Değer, RMD yöntemleri Araçları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) giriş
2) Riski Ölçmek İçin Araçlar
3) Finansal Piyasalarda Ticaret
4) Bankalarda Finansal Risk
5) Sigorta
6) Vaka - 2007 Kredi Krizi
7) Finansal Turev araclar
8) Yatırımcılar Riski nasıl yönetir
9) Arasinav
10) Faiz Oranı Riski
11) Riske Maruz Değer
12) Volatilite
13) Korelasyonlar ve Kapulalar
14) Operasyonel Risk
15) Final sınavı hazırlık
16) Final

Kaynaklar

Ders Notları: John C. Hull, “Risk Management and Financial Institutions”, Wiley Finance.
Diğer Kaynaklar: Philippe Jorion, “Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk”, McGraw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler 2 % 30
Seminer % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Ara Juri % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 170
Sunum / Seminer
Proje 4 80
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Juri
Ara Sınavlar 1 3
Rapor Teslimi
Juri
Final 1 3
Toplam İş Yükü 295

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, temel bilimler ve mühendislikle ilgili diğer temel konularda yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri enerji sistemleri mühendisliği alanında kullanabilmek.
2) Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemleri, olabilecek en gelişmiş ve güncel yöntem, teknik ve ekipmanları kullanarak tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek.
3) Tasarım gerçekleştirebilme, benzetişim ve deney kurabilme, veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme yetisine sahip olmak.
4) Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetisine sahip olmak.
5) Yaşam boyu öğrenmeye eğilim ve yatkınlık gösterme ve bu hususta yetkinlik sahibi olmak.
6) Kendisi, meslektaşları ve işverenleri için sorumluluk alabilme ve pratikte karşılaşılabilen öngörülemeyen karmaşık problemleri tek başına veya bir grup içerisinde çözebilme yetisine sahip olmak.
7) Profesyonel ve etik sorumluluk konusunda bir anlayış geliştirmek.
8) Mühendislik matematiği ve mühendislik bilimleri temellerini enerji dönüşümü alanına uygulayabilme yetisi geliştirmek.
9) Sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin uygulanması konusundaki zorunluluklar hakkında anlayış geliştirmek.
10) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi ve güvenlikle ilgili etmenleri, üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak arzu edilen niteliklere sahip bir sistem, parça veya süreç tasarımı gerçekleştirebilme yetisine sahip olmak.
11) Bir tez veya proje çalışmasının her türlü (literatür tarama, yöntem geliştirme ve uygulama, sonuçları sınıflandırma ve yorumlama, vb.) aşamasını gerçekleştirebilme