ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5201 İleri Mühendislik Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. MUSTAFA ÖZBAYRAK
Dr. Öğr. Üyesi ALPER CAMCI
Prof. Dr. FAİK TUNÇ BOZBURA
Öğ.Gör. ÖZLEM KANGA
Dersin Amacı: Bu ders, başarılı yönetici ve organizasyonları inceleyerek çalışanların sahip olmaları gerekli rolleri, sorumlulukları ve becerileri ortaya koymayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yöneticilerin karşılaştıkları çevre şartlarının üzerlerinde oluşturduğu baskı konusunda da bir farkındalık geliştirmektedir. Öğrencilerin iş hayatının dilini tanıyıp, temel iş kavramlarının hayatta uygulamalarını görmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. organizasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kaynakların verimli ve etkin kullanılmasına yönelik yönetim konseptlerini ve yönetici yeteneklerini öğretir.
II. organizasyonel verimliliği ve etkinliği arttırmak için geliştirilmiş yönetim teorilerini açıklar.
III. Etik olanı ve etik olmayanı açıklar.
IV. Organizasyonun işletme çevresini seçer.
V. Yönetsel karar verme'nin doğasını açıklar.
VI. Yüksek kaliteye, verimliliğe, yaratıcılığa ve müşteriye karşı sorumluluğa ulaşmada stratejinin rolünü açıklar.
VII. Yöneticilerin organizasyonel yapıları seçimlerini etkileyen faktörleri açıklar.
VIII. Yöneticilerin, çalışanlarının motivasyonunu ve tatminlerini sağlayacak işleri nasıl grupladığını anlatır.
IX. Motivasyonun ne olduğunu ve neden yöneticilerin bunu dikkate alması gerektiğini açıklar.
X.Yöneticilerin etkin ve verimli olmasını sağlayan kaynak güçleri, liderlerin ne zaman verimli ve etkin olduklarını ve liderliğin ne olduğunu anlatır.

Dersin İçeriği

1. Yöneticiler ve yönetim
2. Etik ve sosyal sorumluluk
3. Global dünyada yöneticilik
4. Planlayıcı ve stratejist olarak yönetici
5. Ara sınav
6. Değer zinciri yönetimi: Rekabet avantajı için fonksiyonel stratejiler
7. Organizasyon yapısı ve kültürünü yönetmek
8. Organizasyon kontrolü ve değişim
9. Motivasyon ve performans

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Yöneticiler ve yönetim
2) 2. Etik ve sosyal sorumluluk
3) 3. Global dünyada yönetim
4) 4. Global dünyada yönetim
5) 5. Planlamacı ve stratejist olarak yönetici
6) 6. Planlamacı ve stratejist olarak yönetici
7) 7. Ara sınav
8) 8. Değer zinciri yönetimi: Rekabet üstünlüğü için fonksiyonel stratejiler
9) 9. Değer zinciri yönetimi: Rekabet üstünlüğü için fonksiyonel stratejiler
10) 10. Organizasyon yapısı ve kültürünü yönetmek
11) 11. Organizasyon yapısı ve kültürünü yönetmek
12) 12. Organizasyon kontrolü ve değişimi
13) 13. Organizasyon kontrolü ve değişimi
14) 14. Motivasyon ve performans

Kaynaklar

Ders Notları: Contemporary Management, 7/e Gareth R. Jones, Texas A&M University -- College Station Jennifer M. George, Rice University
Diğer Kaynaklar: Recommended Readings: Current issues of Financial Times, Fortune, Business Week, The Economist, Harvard Business Review, Business Strategy Review and those of local business magazines Power, Capital and Platin, as well as the business section of daily local newspapers.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 0 % 0
Laboratuar 0 % 0
Uygulama 0 % 0
Arazi Çalışması 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Küçük Sınavlar 0 % 0
Ödev 0 % 0
Sunum 0 % 0
Projeler 0 % 0
Seminer 0 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Ara Juri 0 % 0
Final 1 % 60
Rapor Teslimi 0 % 0
Juri 0 % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 144
Sunum / Seminer
Proje
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Juri
Ara Sınavlar 1 2
Rapor Teslimi
Juri
Final 1 2
Toplam İş Yükü 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, temel bilimler ve mühendislikle ilgili diğer temel konularda yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri enerji sistemleri mühendisliği alanında kullanabilmek.
2) Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemleri, olabilecek en gelişmiş ve güncel yöntem, teknik ve ekipmanları kullanarak tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek.
3) Tasarım gerçekleştirebilme, benzetişim ve deney kurabilme, veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme yetisine sahip olmak.
4) Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetisine sahip olmak.
5) Yaşam boyu öğrenmeye eğilim ve yatkınlık gösterme ve bu hususta yetkinlik sahibi olmak.
6) Kendisi, meslektaşları ve işverenleri için sorumluluk alabilme ve pratikte karşılaşılabilen öngörülemeyen karmaşık problemleri tek başına veya bir grup içerisinde çözebilme yetisine sahip olmak.
7) Profesyonel ve etik sorumluluk konusunda bir anlayış geliştirmek.
8) Mühendislik matematiği ve mühendislik bilimleri temellerini enerji dönüşümü alanına uygulayabilme yetisi geliştirmek.
9) Sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin uygulanması konusundaki zorunluluklar hakkında anlayış geliştirmek.
10) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi ve güvenlikle ilgili etmenleri, üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak arzu edilen niteliklere sahip bir sistem, parça veya süreç tasarımı gerçekleştirebilme yetisine sahip olmak.
11) Bir tez veya proje çalışmasının her türlü (literatür tarama, yöntem geliştirme ve uygulama, sonuçları sınıflandırma ve yorumlama, vb.) aşamasını gerçekleştirebilme