ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5128 Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK AKDEMİR
Dersin Amacı: N/A

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
N/A

Dersin İçeriği

N/A

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction Keown Chapter 1 Horngren Chapter 1
2) Cash flow and financial planning Keown Chapter 2
3) Debit Credit Analysis N/A
4) Financial Statement Analysis Keown Chapter 3
5) Accounting Cycle Horngren Chapter 3
6) 1st Mid Term & Solving The Mid Term in class N/A
7) Time Value of money Keown Chapter 5
8) Risk and Return Keown Chapter 6
9) Capital Budgeting Techniques Keown Chapter 11
10) Capital Budgeting Cash Flows and cost of Capital Keown Chapter 9&10
11) 2nd Mid Term & Solving The Mid Term in class N/A
12) Sales Accounting and Accruals Horngren Chapter 4 &5
13) Inventory Accounting Horngren Chapter 6
14) Long Lived Assets Horngren Chapter 7

Kaynaklar

Ders Notları: Keown etal., Foundations of Finance 8th ed., Pearson, 2014 Horngren Financial Accounting 2014 Pearson
Diğer Kaynaklar: Block and Hirth, Foundations of Financial Management, McGraw Hill, 2011 Gitman L., Principles of Managerial Finance, Pearson, 2006

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 0 % 0
Laboratuar 0 % 0
Uygulama 0 % 0
Arazi Çalışması 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Küçük Sınavlar 0 % 0
Ödev 6 % 20
Sunum 0 % 0
Projeler 0 % 0
Seminer 0 % 0
Ara Sınavlar 2 % 40
Ara Juri 0 % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 0 % 0
Juri 0 % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 6 8 48
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0 0 0
Ara Sınavlar 2 3 6
Rapor Teslimi 2 20 40
Juri 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, temel bilimler ve mühendislikle ilgili diğer temel konularda yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri enerji sistemleri mühendisliği alanında kullanabilmek.
2) Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemleri, olabilecek en gelişmiş ve güncel yöntem, teknik ve ekipmanları kullanarak tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek.
3) Tasarım gerçekleştirebilme, benzetişim ve deney kurabilme, veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme yetisine sahip olmak.
4) Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetisine sahip olmak.
5) Yaşam boyu öğrenmeye eğilim ve yatkınlık gösterme ve bu hususta yetkinlik sahibi olmak.
6) Kendisi, meslektaşları ve işverenleri için sorumluluk alabilme ve pratikte karşılaşılabilen öngörülemeyen karmaşık problemleri tek başına veya bir grup içerisinde çözebilme yetisine sahip olmak.
7) Profesyonel ve etik sorumluluk konusunda bir anlayış geliştirmek.
8) Mühendislik matematiği ve mühendislik bilimleri temellerini enerji dönüşümü alanına uygulayabilme yetisi geliştirmek.
9) Sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin uygulanması konusundaki zorunluluklar hakkında anlayış geliştirmek.
10) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi ve güvenlikle ilgili etmenleri, üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak arzu edilen niteliklere sahip bir sistem, parça veya süreç tasarımı gerçekleştirebilme yetisine sahip olmak.
11) Bir tez veya proje çalışmasının her türlü (literatür tarama, yöntem geliştirme ve uygulama, sonuçları sınıflandırma ve yorumlama, vb.) aşamasını gerçekleştirebilme