YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5999 Proje Bahar 0 0 0 16
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Prep
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dersin Amacı: Bu dersi, öğrencileri ileri teknolojiler yardımıyla sektör rekabetine hazırlar.

Güncel bilgisayar mühendisliği ile ilgili problemler ile karşılaştığında çözüm bulma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrencileri mühendislik ve ticari proje teslimlerinde uzmanlaşarak farkındalık yaratmayı hedefler.

Öğrencileri çağdaş araştırma uygulamaları ve konuları ile ilişkilendirerek tanıştırmayı hedefler

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu projeyi bitiren öğrencilerin aşağıdaki yetileri kazanmış olması beklenmektedir:
1. Bilgisayar Mühendisliği alanında mevcut ve yeni ortaya çıkan konseptler hakkında bilgi edinme,
2. Son teknolojileri gerçek hayat sorunlarına uygulayabilme,
3. Takım içinde çalışma ve ürün odaklı çalışma yeteneklerini geliştirmek,
4. Proje araştırması süresince makaleler, tezler, prototip sistemler gibi eserleri program doğrultusunda bilgi odaklı tümleştirmek

Dersin İçeriği

Week 1 – Kaynak Taraması
Week 2 - Makale analizi ve metoloji
Week 3 – Değerlendirme
Week 4 - Raporlama ve Sunum I
Week 5 - Kaynak Taraması
Week 6 - Makale analizi
Week 7 - Değerlendirme
Week 8 - Raporlama ve Sunum II
Week 9 - Kaynak Taraması
Week 10 – Makale analizi
Week 11 – Değerlendirme
Week 12 – Kaynak Taraması
Week 13 - Makale analizi
Week 14 - Raporlama ve Sunum III

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kaynak Taraması
2) Makale analizi ve metoloji
3) Değerlendirme
4) Raporlama ve Sunum I
5) Kaynak Taraması
6) Makale analizi ve metoloji
7) Makale analizi ve metoloji
8) Değerlendirme
9) Raporlama ve Sunum II
10) Kaynak Taraması
11) Makale analizi ve metoloji
12) Makale analizi ve metoloji
13) Değerlendirme
14) Raporlama ve Sunum III

Kaynaklar

Ders Notları:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum 3 % 50
Projeler 1 % 50
Seminer % 0
Ara Sınavlar % 0
Ara Juri % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 20 280
Sunum / Seminer 3 3 9
Proje 1 60 60
Ödevler 0 0 0
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Rapor Teslimi 0
Juri 0
Final 0 0 0
Toplam İş Yükü 349

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı