SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5133 Yapay Sinir Ağları Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dersin Amacı: Bu dersin amacı temel yapay sinir ağları mimarilerini ve algoritmalarını tanıtmaktır. Ayruca öğrenciler gerçek hayat problemlerini çözebilmek için sinir ağlarını kullanmayı öğreneceklerdir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Yapay sinir ağları sistemlerinin öğrenme ve genelleme yönlerini açıklayabilmek.
II. Geri yayılım algoritmasını bir öğrenme problemine uygulayabilmek.
III. Destek vektör makinalrını bir öğrenme problemine uygulayabilmek.
IV. Kendi kendini düzenleyen haritaları gerçekleştirebilmek.
V. En yaygın sinir ağları mimari ve algoritmalarını açıklayabilmek.

Dersin İçeriği

Perceptrons, doğrusal regresyon, en küçük ortalama kareler, çok katmanlı perceptron, geri yayılım algoritması, destek vektör makinaları, radyal tabanlı fonksiyon ağları, kendi kendini düzenleyen haritalar, geri beslemeli sinir ağları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Perceptron
3) Doğrusal regresyon
4) En küçük ortalama kareler algoritması.
5) Çok katmanlı perceptronlar.
6) Geri yayılım algoritması.
7) Destek vektör makinaları
8) Destek vektör makinaları
9) Radyal tabanlı fonksiyon ağları.
10) Radyal tabanlı fonksiyon ağları
11) Kendi kendini düzenleyen haritalar
12) Kendi kendini düzenleyen haritalar
13) Geri beslemeli sinir ağları
14) Geri beslemeli sinir ağları

Kaynaklar

Ders Notları: Neural Networks and Learning Machines By Simon Haykin Publisher: Prentice Hall; 3 edition
Diğer Kaynaklar: Yok - None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 5 % 25
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 25
Seminer % 0
Ara Sınavlar % 0
Ara Juri % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Sunum / Seminer
Proje 13 65
Ödevler 13 65
Küçük Sınavlar
Ara Juri
Ara Sınavlar
Rapor Teslimi
Juri
Final 5 19
Toplam İş Yükü 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak.
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek