SERMAYE PİYASALARI VE TİCARET HUKUKU (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISL5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik TR 3 0 3 9
THK5303 Sermaye Piyasası Hukuku TR 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 6
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
THK5306 Rekabet Hukuku TR 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 7
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
OHK5887 Seminer TR ☑ OHK5888-1 - Tez 0 0 0 10
OHK5888-1 Tez TR 0 0 0 20
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
OHK5888-2 Tez TR ☑ OHK5888-1 - Tez 0 0 0 30
  • TR işaretli dersler Türkçe olarak işlenmektedir.
  • EN işaretli dersler İngilizce olarak işlenmektedir.
  • TR-EN işaretli derslerin hem İngilizce hem de Türkçe sectionları bulunmaktadır.