MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE5723 Mikrodalga Mühendisliği Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. SAEID KARAMZADEH
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere; Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, yüksek frekans devrelerinin karakteristiği analizi ve tasarımı, mikro-şerit hatların ve diğer iletim ortamlarının tasarımı, etken ve edilgen mikrodalga elemanlarını ve eş ağların tasarımı gibi yüksek-frekans elektrik ve elektronik mühendisliği kavramlarını tanıtmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Elektromanyetik dalgaların temelleri ve kanunlarını ve ilgili denklemleri bilmek.
2. Voltaj ve akimin yüksek frekans devrelerindeki dalga yapısını anlamak.
3. Dalgaların maddeler ile etkileşimini açıklayabilmek.
4. İletim hatlarını bilmek ve dağınık eleman modelini kullanmak.
5. Yüksek frekans devrelerini ve sistemlerini analiz etmek.
6. Eş ağlar tasarlamak.

Dersin İçeriği

Elektromanyetik dalga teorisinin tekrarı (Maxwell denklemleri, maddede elektromanyetik alanın yayılımı, temel ilişkiler, dalga denklemleri, sınır koşulları, enerji akışı ve Poynting vektörü), iletim hatları, silindirik dalga kılavuzları, iletim hattı denklemlerinin alan ve devre analizleri, iletim hattı devrelerinin genel analizi, Z, Y, ABCD ve saçılma parametreleri, iletim hatlarının geçici rejim analizi, güç kazancı, Smith çizelgesi, empedans eşleme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve motivasyon, Elektromanyetik Dalga Teorisi tekrarı: Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgaların maddede yayılımı, bağlantılı ilişkiler.
2) Elektromanyetik Dalga Teorisi tekrarı: dalga denklemleri, sınır koşulları, enerji akışı ve Poynting vektörü.
3) İletim hatları: silindirik dalga kılavuzları, iletim hattı denklemlerinin alan ve devre analizleri.
4) İletim hatları: genel iletim hattı devrelerinin analizi, sonlandırılmış iletim hatlarının analizi.
5) Devre parametreleri: Z, Y, ABCD parametreleri.
6) Devre parametreleri: saçılma parametreleri.
7) Çeşitli basit ağların devre parametreleri, kısa devre iletim hatlarının denk devre modeli.
8) Problem çözümleri
9) İletim hatlarının geçici rejim analizi.
10) Smith çizelgesi.
11) Güç kazancı, Smith çizelgesine giriş.
12) Empedans eşleme: tek koçanlı eşleme
13) Çift koçanlı eşleme, toplu öğeli elemanlarla eşleme.
14) Antenlere giriş.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. D. M. Pozar, " Microwave Engineering", 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
1998.
2. Noyan Kinayman and M. I. Aksun, " Modern Microwave Circuits", Artech House
2004.
Diğer Kaynaklar: 1. Thomas H. Lee, "Planar Microwave Engineering, A Practical Guide to Theory, Measurement and Circuits," Cambridge University Press, 2004.
2. Robert S. Elliott,"An Introduction to Guided Waves and Microwave Circuits",Prentice-Hall International, Inc. 1993.
3. Peter A. Rizzi, "Microwave Engineering", Prentice-Hall International, Inc. 1988.
4. R. E. Collin, "Foundations for Microwave Engineering", McGraw-Hill Book Company 1966.
5. R. Ludwig and P. Bretchko,"RF Circuit Design: Theory and Applications",Prentice Hall 2000.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 40
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 135
Ödevler 5 25
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 206

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı