YZM5316 İş Sistemlerinin YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5316 İş Sistemlerinin Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; iş ve işletme sistemlerinin hayata geçirilmesi sonrası bakımı için gerekli olan yönetim süreçlerine hakim öğrenciler yetiştirmek, iş sistemleri yönetimi konu ve kavramlarının genel bakışına sahip öğrenciler yetiştirmek, işletme hedefleriyle entegre bilgi sistemlerinin planlanması, geliştirilmesi, hayata geçirilmesi, ve yönetilmesi için ihtiyaç duyulan yönetim becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek, yardım ve destek süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilişsel sistemler yönetiminde yazılan uygulama parçası olarak IS / BT yönetim sorunlarını belirler
2. Hizmet seviyesi yönetimini tanımlar ve fonksiyonlar, süreçler ve hizmet yönetiminin başarı faktörlerini açıklar
3. Servis masası rolünü ve kullanıcı destek yapılarının ve süreçlerinin yönetimini tanımlar ve açıklar
4. ITIL hizmet operasyonlarının süreçlerini ve işlevlerini açıklar
5. Dış kaynak kullanımı, personel yönetimi ve BT varlık yönetimi gibi konuları içeren uygun BT yönetim uygulamalarını açıklar ve tartışır
6. Bilişsel sistemleri ve onların çevresel kollarını uygular, bilgi ve becerilerini uygulamaya koyar
7. Devam eden iş bilgi sistemlerine ilişkin kurumsal çapta sorunlarını ifade eder
8. Sistem geliştirme yaşam döngüsü fazlarını desteklemek ile ilgili konuları açıklar

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde BT denetimi/ITSM ünitesine giriş, pratikte servis yönetimi, alışılmış servis operasyonları aktiviteleri, yardım masası yönetimi, vaka yönetimi, problem yönetimi, erişim yetkisi yönetimi / görevin tamamlanması / olay yönetimi, ITIL / IT HRM uygulanması, servis seviyesinde yönetim, kazanım döngüsü yönetimi bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) BT denetimi/ITSM Ünitesine Giriş
2) Pratikte Servis Yönetimi
3) Alışılmış Servis Operasyonları Aktiviteleri
4) Yardım Masası Yönetimi
5) Vaka Yönetimi
6) Problem Yönetimi
7) Erişim Yetkisi Yönetimi / Görevin Tamamlanması / Olay Yönetimi
8) Erişim Yetkisi Yönetimi / Görevin Tamamlanması / Olay Yönetimi / Ara Sınav
9) ITIL / IT HRM Uygulanması
10) Servis Seviyesinde Yönetim
11) Kazanım Döngüsü Yönetimi
12) Proje Sunumları
13) Proje Sunumları
14) Revizyon

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Jan van Bon, Arjen de Jong, Ruby Tjassing, Axel
Kolthof, Mike Pieper, Annelies van der Veen, Tieneke Verheijen 2008
Service Operation based on ITIL v3
Van Haren Publishing
ISBN: 9789087532765
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı