BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4625 Reklam Fotografçılığı Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HASAN KEMAL SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler stüdyo ortamında fotoğrafik tasvirin teknik çalışmasıyla meşgul olacaklar. Fotoğrafik tasvir; kümeler, durağan hayatlar ve modeller, kamera film ve ışık sistemlerinin grameri ve güzel sanatlar, editöryel ve ticari uygulamaları hedefleyen kontrollü görüntüler yaratan bir fotoğrafçı içeren bir kelime haznesine sahip bir dile dayanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Reklam fotoğrafını tarihsel uygulamaları içinde anlamak
II.Janrdaki çeşitli uygulamaları belirleme
III.Stüdyoda ve dış mekanda reklam fotoğrafı uygulama becerisi edinmek
IV.Reklam fotoğrafının pratik konularının kullanımında ustalık göstermek
V.Reklam amaçlarıyla ilgili üretim sonrası yazılımlar kullanma becerisi göstermek

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Reklam fotoğrafının, yerin, araçların ve tekniklerin reklamcılık özelliklerini anlamak
2) Öğrenci işlerinin eleştirisi
3) Stüdyo fotoğrafının kuralları Reklam fotoğrafında kullanılan araçlar Işık yardımıyla duygudurumu yaratmak
4) Öğrenci işlerinin eleştirisi
5) Kompozisyon kuralları I
6) Öğrenci işlerinin eleştirisi
7) Kompozisyon kuralları II. Görüş açısı ve çekim planları Klasik bir kampanya yaratmak.
8) Vize sunumları
9) Konuk Fotoğrafçı
12) Öğrenci işlerinin eleştirisi
13) Öğrenci işlerinin eleştirisi
14) Final Çalışması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Marshall, Hugh (1989) Art-directing photography. Oxford : Phaidon.

Salomon, Allyn (1982) Advertising photography. New York: American Photographic Book Pub.

Creative options (1996) New York:American Showcase.

www.ilford.com

www.sinar.com

www.ar-studio.com/Portfolios/

www.jimappleton.com/Ads-01.htm

www.ericmeola.com

www.the-lightbox.com/Marketing/

www.grafixoncall.com/Photography.html

www.studiohl.gr/

meta4sapporo.com/english/top.html

www.bga-photo.co.uk/index2.html

www.photographe-de-mode.com/photos-de-mode-couleur.html

www.5thfloorstudios.com/commercial.html

www.mira.com

www.picturesque.com

freestockphotos.com

www.photosource.com
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 1 7 7
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.