İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL4096 Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: edebiyat ve film incelemesi yoluyla bilim ve teknoloji hakkındaki temel korku ve ümitleri irdelemek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler

* bilim kurgu ve fantazi türüne özgü temaları ve yazma stratejilerini öğrenecekler

*incelenen romanların ortak noktalarını ve bu romanları birlikte okumanın bu türün özellliklerini kavramaya nasıl yardımcı olacağını irdeleyecekler

* geçtiğimiz yüzyıl boyunca toplum imgeleminde bilim ve teknoloji ile ilgili ne tür devamlılıklar ve farklılıklar olduğunu anlayacaklarDersin İçeriği

19. ve 20. yüzyıllardan klasik bilim kurgu metin ve filmleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş -
2) The War of the Worlds Okuma
3) The War of the Worlds Okuma
4) The War of the Worlds Okuma
5) Do Androids dream of electronic sheep? Okuma
6) Do Androids dream of electronic sheep? Okuma
7) Do Androids dream of electronic sheep? Okuma
8) Genel Tekrar Okuma
9) Never Let Me Go Okuma
10) Never Let Me Go Okuma
11) Never Let Me Go Okuma
12) Hard-Boiled Wonderland and the End of the World Okuma
13) Hard-Boiled Wonderland and the End of the World Okuma
14) Hard-Boiled Wonderland and the End of the World Okuma
15) Yarıyılsonu Sınavı -
16) Yarıyılsonu Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The War of the Worlds by H.G. Wells
Do Androids dream of electronic sheep? By Philip Dick
The Handmaid’s Tale by Margeret Atwood
Hard-Boiled Wonderland and the End of the World by Haruki Murakami

Diğer Kaynaklar: Roslynn D. Haynes, From Faust to Strangelove: Representations of the Scientist in Western Literature, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1994. JRUL: 809/H315
Ludmilla Jordanova (ed.), Languages of Nature: Critical Essays on Science and Literature, London : Free Association, 1986. JRUL: 809/J70
Gillian Beer, Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Elliot and Nineteenth-century Fiction, London: Routledge, 1983. JRUL: 823.09/B63. See also Beer’s Open Fields: Science in Cultural Encounter, Oxford: OUP, 1996. JRUL: 820.9/B318
Jon Turney, Frankenstein’s Footsteps: Science, Genetics and Popular Culture, New Haven and London: Yale University Press, 1998. JRUL: 501.45/T1
Rosalind Williams, Notes on the Underground: An Essay on Technology, Society and the Imagination, Cambridge MA: MIT Press, 1990
Brian Aldiss, The Billion Year Spree, London: Weidenfeld and Nicolson, 1973
Hilary Rose, "Dreaming the future: other worlds." chapter 9 of Love, Power and Knowledge: towards a Feminist Transformation of the Sciences, Bloomington: Indiana Press, 1994, pp. 208-229.
Adam Roberts, Science Fiction: The New Critical Idiom, London: Routledge, 2000. JRUL: 809.3/R59.
Geoff King & Tanya Krzywinska, Science Fiction Cinema, London: Wallflower, 2000. JRUL: 791.459/K6.
Vivian Sobchack, Screening Space: The American Science Fiction Film, London: Rutgers University Press, 1987. JRUL: 791.4673/S17.
Gregg Rickman, ed., The Science Fiction Film Reader, New York: Limelight, 2004. JRUL: 791.459/R10.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 1 15
Küçük Sınavlar 2 10 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.