BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN5301 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine Giriş Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bilgi Teknolojileri servisleri temelleri dersi bilgi teknolojileri servislerine genel bir bakış sağlar. Bir şirketin bilgi teknolojileri çevresel elemanları ve tamamlanmış toplam yönetim konuları kurumsal yönetim sistem yönetimini içeren konuları (KYS) içerir. Bilgi teknolojileri servisleri ya da kurumsal yönetim sistemleri iki kategori içermektedir: altyapı yönetimi - bir ortamdaki BT elemanlarının yönetiminden ve bakımından sorumlu olan servislere ait olan disiplin ve ilişki yönetimi - bir müşterinin yüzleştiği kendi IT altyapı servislerini içeren disiplin.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilişim altyapısını tanımlar
2. BT hizmetlerini analiz eder
3. Durum ve kusur yönetimini tanımlar
4. Problem, Değişim ve konfigürasyon yönetimini anlar
5. Varlık yönetimini analiz eder
6. Güvelik ve ağ yönetimini tanımlar
7. Depolama, İş yükü, yedekleme ve kurtarma yönetimini tanır
8. İş süreçleri yönetimi temellerini analiz eder
9. İş süreçleri yönetimi destek altyapısını anlar

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde bilişim altyapısına genel bakış, BT hizmetlerine giriş, durum ve kusur yönetimi,problem, değişim ve konfigürasyon yönetimi, varlık yönetimi, güvenlik ve ağ yönetimi, depolama, iş yükü, yedekleme ve kurtarma yönetimi, iş süreçleri yönetimi temelleri, iş süreçleri yönetimi destek altyapısı bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilişim altyapısına genel bakış
2) BT Hizmetlerine giriş
3) Durum ve kusur yönetimi
4) Problem, Değişim ve konfigürasyon yönetimi
5) Varlık yönetimi
6) Güvenlik ve ağ yönetimi
7) Depolama, İş yükü, yedekleme ve kurtarma yönetimi
8) Depolama, İş yükü, yedekleme ve kurtarma yönetimi / Ara Sınav
9) İş süreçleri yönetimi temelleri
10) İş süreçleri yönetimi destek altyapısı
11) İş süreçleri yönetimi destek altyapısı / Ara Sınav
12) Durum çalışması sunumları
13) Durum çalışması sunumları
14) Proje sunumu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Rob Addy, Effective IT Service Management: To ITIL and Beyond, Springer

Diğer Kaynaklar: OGC- ITIL v3 references library– Service Design, Transition, Operation, Strategy, Continual Service Improvement.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır. 4
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular. 2
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular. 2
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir. 2
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar. 3
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur. 2
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular. 2
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir. 2
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir. 4
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir. 1
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer. 4
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır. 2