KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5335 Yol Kenarı Güvenliği Dizaynı ve Uygulaması Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında temel amaç, karayolunu herhangi bir sebeple terk eden araçların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için yapılması gerekenlerin incelenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders katılımcılarının güvenli bir yolkenar dizayn tasarım aşamalarını öğrenmesi, adım adım gereken önlemlerin neler olduğunu belirlemesi, dünyada yolkenar güvenliğini sağlamada kullanılan çarpışma testlerinin neler içerdiğini anlaması, otokorkuluk, çarpma yastığı ve geçiş otokorkuluğu gibi yapıların kullanım detaylarını öğrenmesi beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Karayolunu çevreleyen kenar bölgelerine giren araçların güvenliğinin artırılması için gerekli tüm mühendislik önlemlerin anlatılması, çarpışma etkisinin en aza indirilebilmesi için yapılabileceklerin sıralanması, mühendislik önlemlerinden biri olan otokorkuluklar hakkında detaylı bilgiler sunulması, çarpışma testleri ve dünyada geçerli olan çarpışma test standartlarının anlatılması, Türkiye ve dünyadan örnekler ile yolkenar güvenliği konusunun incelenmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yolkenar güvenliğine giriş
2) Yolkenar kazaları
3) Yolkenar güvenliği dizaynı
4) Yolkenar güvenliği konusunda literatür çalışması
5) Temiz yolkenarı
6) Kırılabilir direkler
7) Otokorkuluklar
8) Araç çarpışma testleri
9) ara sınav
10) AB normlarında çarpışma testleri
11) EN1317-2 Otokorkuluk çarpışma testleri
12) EN1317-3 EN1317-4 EN1317-5
13) Türkiye ve yolkenar güvenliği
14) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste verilen notlar / Lecture notes
Diğer Kaynaklar: http://www.in.gov/indot/files/RoadsideSafety.pdf
http://www.ctre.iastate.edu/pubs/semisesq/session1/wendling/index.htm
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/riser_guidelines_for_roadside_infrastructure_on_new_and_existing_roads.pdf
http://www.tac-atc.ca/english/bookstore/pdfs/volume3-errata-dec09.pdf

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 5
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.