MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5303 Üretim ve İşlemler Yönetimi Bahar 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ERKAN BAYRAKTAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ADNAN ÇORUM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Üretim/işlemler yönetimi alanında, öğrencilere kazandıkları becerileri ve öğrendikleri araçları kullanarak piyasada nasıl rekabet üstünlüğü yaratabileceklerini göstermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Üretim stratejilerini geliştirme ve tartışma
• Talebe ilişkin unsurları belirleme ve talep kestirimi
• Kazandıran ürün/hizmet özelliklerini belirleme
• Ürün/hizmet için gereken kaliteyi tanımlama
• Farklı kapasite yönetim stratejilerini belirleme
. Stokları belirleme ve yönetme
• MRP ve yalın üretim gibi farklı üretim yönetim yaklaşımlarını ayırt edebilme

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, giderek küreselleşen bir dünyadaki artan rekabet koşulları altında müşterilerin talep ettiği mal ve hizmetlerin üretimine ilişkin konular ele alınacaktır. Mal/hizmet ve süreç tasarımı,
talep kestirimi, tesis yer seçimi, tesis düzenleri, kapasite ve üretim planlaması, envanter planlaması, kalite ve tedarik zinciri yönetimi derste işlenecek başlıca konulardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Üretim/Hizmet yönetimi
2) İşletme ve Üretim Stratejileri
3) Mamul Tasarımı
4) Hizmet tasarımı
5) Talep Yönetimi
6) Tesis yeri seçimi ve İşyeri düzenleme
7) Süreç Tasarımı, Reengineering
8) Süreç Analizi ve İş Ölçümü
9) Kalite, Toplam Kalite Yönetimi
10) Stok Yönetimi: Envanter türleri, kontrolü ve modelleri
11) Kapasite kullanım stratejileri ve bütünleşik çizelgeler
12) İtme Sistemleri: MRP/ERP Yalın Üretim
13) Tedarik Zinciri Yönetimi : Satınalma, tedarikçi-partnerlik programı, Outsourcing, 3PL firmaları
14) Dönem Projesi sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Krajewski, Ritzman, Malhotra (2013): Üretim Yönetimi / Operations Management, Çev. Editörü, Semra BİRGÜN, 9. Basım, NOBEL Akademik Yayıncılık.
Bayraktar, E. (2007): Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Çağlayan Kitabevi.
Goldratt, E.M. & Cox , J. (2006): Amaç, Optimist, İstanbul.
Diğer Kaynaklar: Doğruer, Mete (2005): üretim Organizasyonu ve Yönetimi, Alfa Yayınları.
Stevenson, W.J. (2012): Operations Management, 11. Ed., McGraw Hill.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Uygulama 1 % 0
Küçük Sınavlar 1 % 0
Sunum 1 % 0
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Sunum / Seminer 1 3 3
Proje 1 42 42
Ara Sınavlar 1 3 3
Rapor Teslimi 1 12 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek