ISM5204 Yatırım Kararlarının AnaliziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5204 Yatırım Kararlarının Analizi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. MEHMET HİLMİ YÜCEL
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yatırım kararlarının finansal açıdan analizi firmaların karlılığı açısından önemlidir. Bu ders yönetici adaylarına finansal karar vermenin temel kavram ve tekniklerini hayattan örneklerle öğretmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Yatırımların finansal analizini yapabilmek
Risk getiri farkındalığı oluşturmak
Varlık yönetimi için portföy oluşturmanın önemini kavramak

Dersin İçeriği

1. Finans teorisine giriş
2. Paranın zaman değeri, faiz oranları
3. Nominal ve reel faiz oranları, faiz hesapları
4. Nakit akım analizi
5. Net şimdiki değer
6. Net şimdiki değer
7. Anüite
8. Anüite
9. Proje değerlendirme ve seçim
10. Ara sınav
11. Risk
12. Risk
13. Portföy yönetimi
14. Portföy yönetimi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Finans teorisine giriş
2) 2. Paranın zaman değeri, faiz oranları
3) 3. Nominal ve efektif faiz oranları, faiz hesaplamaları
4) 4. Nakit akım analizi
5) 5. Net şimdiki değer
6) 6. Net şimdiki değer
7) 7. Anüite
8) 8. Anüite
9) 9. Proje değerlendirme ve seçimi
10) 10. Ara sınav
11) 11. Risk
12) 12. Risk
13) 13. Portföy yönetimi
14) 14. Portföy yönetimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Engineering Economy, Leland T. Blank, Anthony J. Tarquin, 6th ed. McGraw-Hill 2005
Fundamentals of Financial Management, James Van Horne and John Wachowicz, 13th ed., Pearson Education Limited 2009
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 245
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 289

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi