INFORMATION TECHNOLOGIES (TURKISH, THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Course Introduction and Application Information

Course Code Course Name Semester Theoretical Practical Credit ECTS
ISM5128 Financial Literacy for Executives Fall
Spring
3 0 3 8
This catalog is for information purposes. Course status is determined by the relevant department at the beginning of semester.

Basic information

Language of instruction: Turkish
Type of course: Departmental Elective
Course Level:
Mode of Delivery: Face to face
Course Coordinator : Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Course Lecturer(s): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Recommended Optional Program Components: None
Course Objectives: N/A

Learning Outcomes

The students who have succeeded in this course;
N/A

Course Content

N/A

Weekly Detailed Course Contents

Week Subject Related Preparation
1) Bilanço ve gelir tablosunun bileşenleri nelerdir N/A
2) Nakit akış tablosu nasıl hazırlanır, nasıl yorumlanır. Bir önceki haftanın konusunun tekrarı gerekmektedir
3) Proforma gelir tablosu, Proforma bilanço hazırlanması. N/A
4) Oran analizi, kaldıraç analizi, başabaş analizi N/A
5) Şimdiki değer, gelecek değer, seri şimdiki değer, seri gelecek değer, dönem başı ödeme, etkin faiz oranı, sürekli faiz N/A
6) Geçen hafta işlenen konular ile ilgili soru çözümü Geçen Hafta işlenen konunun tekrar edilemsi gereklidir
7) N/A N/A
8) Dağılım, korelasyon, standart sapma, ortalama, beklenen değer, istenen değer, varyans, risk ve getiri ilişkisi İstatistik dersi notlarına bakılması gereklidir
9) Nakit yönetimi: Baumol, Miller Orr Alacak yönetimi: İndirim kararları Stok Yönetimi: Optimum stok miktarı Operasyonel döngü, nakit dönme süresi, tutucu ve atak finansman N/A
10) Kısa Vadeli Alacak Yönetimi, Banka borcunun maliyeti, etkin faiz oranı. N/A
11) Net şimdiki değer, Geri ödeme süresi, iskonto edilmiş geri ödeme süresi, iç verim oranı, ayarlanmış iç verim oranı, karlılık endeksi, yıllık eşedeğer nakit akışı yöntemi N/A
12) ASM ve MArjinal ASM hesaplamaları, karar verme süreci N/A
13) İlk yatırım, yıllık nakit akışları, tasfiye bedeli N/A
14) N/A Öğreciler soru sormak istedikleri konuları belirleyip geleceklerdir.

Sources

Course Notes / Textbooks: Finansal Yönetim İlkeleri, C.T. Gürsoy, Beta Yayınevi, 2014
References: N/A

Evaluation System

Semester Requirements Number of Activities Level of Contribution
Attendance 1 % 4
Homework Assignments 7 % 21
Midterms 2 % 25
Final 1 % 40
Paper Submission 2 % 10
Total % 100
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK % 60
PERCENTAGE OF FINAL WORK % 40
Total % 100

ECTS / Workload Table

Activities Number of Activities Duration (Hours) Workload
Course Hours 12 3 36
Study Hours Out of Class 12 5 60
Homework Assignments 7 6 42
Midterms 2 3 6
Paper Submission 2 21 42
Final 1 3 3
Total Workload 189

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

No Effect 1 Lowest 2 Low 3 Average 4 High 5 Highest
           
Program Outcomes Level of Contribution