ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5888-1 Yüksek Lisans Tezi Bahar 0 0 0 30
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Restricted Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN SOYKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, yüksek lisans programını tamamlama aşamasında olan öğrencinin programla ilgili uygun bir araştırma konusu belirleyip, bir danışman rehberliğinde araştırmasını sürdürerek öğrenciye araştırmacı nitelik kazandırmak, analitik düşüncelerini geliştirmek, olaylara ve çevresindeki faktörlere bilimsel bakış açısıyla bakmasını ve sorunlara çözüm bulmada bilimsel yaklaşım becerilerini kazanmalarına katkı sağlamaktır.Böylece öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanması sağlanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Enerji-çevre konularındaki temel bilgileri yeni karşılaştığı bir problemi çözmek üzere bilgiye nasıl ulaşacağını bilir.

2. Bir enerji-çevre problemi konusunu, proje şeklinde detaylandırmak için gerekli bilgi altyapısına sahip olur.

3. Proje çıktılarını değerlendirebilmek için gerekli literatür bilgisine sahip olur.

4. İyi bir proje raporuna altyapı oluşturmak üzere nasıl literatür araştırması yapılacağını öğrenmiştir.

Dersin İçeriği

Öğrencinin bilimsel ilgileri doğrultusun da araştırma konusunun belirlenmesi. Literatür araştırılmasının tamamlanması. Araştırma ile çözülmesi amaçlanan soruların ve araştırma metodolojisinin belirlenmesi. Bağımsız araştırmalara başlanması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çalışma konularının belirlenmesi
2) Çalışma konularının belirlenmesi
3) Literatür çalışması
4) Literatür çalışması
5) Literatür değerlendirme
6) Danışman ile bireysel toplantı
7) Danışman ile bireysel toplantı
8) Literatür değerlendirme
9) Danışman ile bireysel toplantı
10) Danışman ile bireysel toplantı
11) Danışman ile bireysel toplantı
12) Danışman ile bireysel toplantı
13) Danışman ile bireysel toplantı
14) Ara Rapor teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Konu ile ilgili ulaşılabilen tüm literatür
Diğer Kaynaklar: References related to thesis research subject

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 30
Sunum 1 % 20
Rapor Teslimi 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 14 150
Uygulama 14 165
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 280
Rapor Teslimi 6 113
Toplam İş Yükü 750

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı