ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5012 Güç Sistemleri Ekonomisi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ESER ÖKTEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri yeniden yapılanan elektrik arz piyasaları ile tanıştırmak ve enerji operasyonlarının rekabetçi pazarda nasıl analiz edileceğini öğretmektir. Elektrik piyasalarının işleyişinin daha kolay anlaşılması için öncelikle mikro-ekonominin temel kavramlarının anlaşılması, daha sonra bir enerji sisteminin tekelci ve rekabetçi piyasalar bakış açılarıyla işleyişinin analiz edilmesi hedeflenmiştir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Arz,talep,fiyat ilişkilerini bilir.
2. Şirketlerin tam rekabetçi bir piyasada operasyonlarını nasıl belirlediklerini analiz eder.
3. Monopoli ve duopoli kavramlarını bilir, elektrik güç piyasalarında monopolist ve duopolist yaklaşımları analiz eder.
4. Serbestleşen elektrik piyasalarının evrimleştiği değişik yapıların özelliklerini bilir.
5. Piyasada yer alan oyuncuların (elektrik üretici ve tüketicileri) gerçekleştirebileceği Vadeli Kontrat, Opsiyonlar, ve Farklar Kontratı hakkında bilgi sahibidir.
6. Spot piyasaların yönetilmesi ve Dengeleme-Uzlaşma sürecini anlar
7. Rekabetçi piyasalarda üretici ve tüketici olarak yer almanın teorik ve pratik yanlarını bilir.
8. Sistem Güvenliği ve Ek Hizmetler konusuna hâkimdir.

Dersin İçeriği

Yeniden yapılandırılmış elektrik piyasaları, rekabet modelleri, elektik arz ve talep ilişkileri, farklı elektrik piyasa modelleri, rekabetçi bir piyasada üreticilerin konumu, sistem güvenliği konuları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Güç Sistemleri ve Ekonomisi’ne genel bakış Dersin planı ve beklentiler
2) Rekabet nedir? Rekabet modelleri Tekel Satınalma kuruluşu Toptan satış Perakende satış Özelleştirme ve rekabet
3) Temel Ekonomik Kavramlar Piyasalara ilişkin temel bilgiler: Tüketicilerin modellenmesi Üreticilerin modellenmesi
4) Temel Ekonomik Kavramlar Piyasalara ilişkin temel bilgiler: Piyasa dengesi Pareto verimlilik Toplumsal refah
5) Temel Ekonomik Kavramlar, Şirket Teorisi ile ilgili kavramlar: Üretim girdileri ve çıktıları Maliyetler Kısa ve uzun dönem
6) Temel Ekonomik Kavramlar, Piyasa türleri: Spot piyasa Kontratlar (Piyasalar ve Vadeli Kontratlar, Opsiyonlar, Farklar Kontratı) Tam rekabetçi olmayan piyasalar (Duopoli, Monopoli)
7) Elektrik Piyasaları, Tanımlar ve kurallar: Spot piyasa ve yönetilme ihtiyacı Rekabete açık enerji piyasaları (İkili ticaret, Elektrik havuzu)
8) Ara Sınav / Elektrik Piyasaları: Dengeleme-Uzlaşma süreci Spot piyasaların yönetilmesi
9) Elektrik Piyasaları: Dengeleme-Uzlaşma süreci Spot piyasaların yönetilmesi
10) Elektrik Piyasaları, Farklı Katılımcılar : Tüketici tarafı (Perakende satış ) Üretici tarafı
11) Üretici tarafı : Tam rekabet Üretmek/satın almak Eksik rekabet
12) Düşük marjinal maliyetli üretim santrallerinin konumu, Hibrid katılımcılar
13) Örnekler
14) FİNAL / Sistem Güvenliği ve Ek Hizmetler: Dengeleme konuları, Şebeke konuları, Sistemin Onarımı (restorasyon)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Ana Kitap: “Fundamentals of Power System Economics”, Daniel Kirschen, Goran Strbac, 2004
2. Yardımcı Kitap: Power System Economics Designing Markets for Electricity, Steven Stoft, 2002

Ders notları ve diğer ek bilgiler, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır.

1. Major Refernce Book:“Fundamentals of Power System Economics”, Daniel Kirschen, Goran Strbac, 2004

2. Additional Reference Book:Power System Economics Designing Markets for Electricity, Steven Stoft, 2002
Diğer Kaynaklar: 1. Major Refernce Book:“Fundamentals of Power System Economics”, Daniel Kirschen, Goran Strbac, 2004

2. Additional Reference Book:Power System Economics Designing Markets for Electricity, Steven Stoft, 2002

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Toplam % 50
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 50

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 42 42
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi