MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5211 Teknoloji Yönetimi Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ALPER CAMCI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin teknolojik yeniliklerin (inovasyonların) önemini ve doğasını anlamalarını, teknolojik yeniliklerin firmanın genel stratejileri ile entegre edilmesi, teknolojik yeniliklerin yönetimi konusunda bilgi edinmelerini sağlamak ve bu konudaki farkındalıklarını artırmak üzere tasarlanmıştır. Bu derste amaç sadece teknolojik yenilik yönetimine ilişkin teorilerin tartışılması değil aynı zamanda teknolojik yenilik yönetimine ilişkin pratik ve uygulamaları da tartışmaktır. Bu amaçla teoriye ilişkin tartışmalar vaka çalışmaları ve analizleri ile desteklenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki yetenekleri kazanması beklenmektedir:
* teknolojik yeniliklerin kapsamı, karmaşık doğası ve teknoloji yönetimine ilişkin kavramlar hakkında farkındalık geliştirmeleri
* teknolojik yenilk yönetimine ilişkin kavramları (örneğin, yenilik çeşitleri, açık yenilik, ürün-teknoloji yaşam döngüsü, baskın tasarım, patika bağımlılığı gibi) açıklayabilmeleri
*teknolojik yenilik yaratımı sürecinin anlaşılması
* teknolojik yenilik strateji geliştirme ve uygulama konularına ilişkin fikir sahibi olmaları
* farklı sektörlerde teknolojinin kullanımına ilişkin stratejik iş aklı geliştirme yeteneği edinmesi
* teknoloji yönetiminde kullanılan bazı araç ve yöntemlerin kullanımına ilişkin bilgi edinmeleri beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Teknolojik yeniliklerin yönetimine giriş
Teknolojik yeniliklerin kaynakları
Teknolojik yeniliklerin çeşitleri
Teknoloji yaşam döngüsü ve baskın tasarım
teknolojik yeniliklerin zamanlaması
Teknoloji yenilik stratejisinin genel iş stratejisi ile entegre edilmesi
Firma içi teknolojik yenilik yetenekleri ve stratejiler
Ar-Ge yönetimi
Açık yenilik sistemi, firma ağları
Yenilik projelerinin seçimi
Teknolojik yeniliklerin korunması
Yeni ürün geliştirme süreçlerinin yönetimi
Teknolojik yenilikler yoluyla karlılığı artırma, teknoljik yeniliklerin ticarileştirilmesi, teknoloji transferi
Teknoloji yönetimi aksiyonları ve araçları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Temel kavramların üzerinde durulması Teknolojik yeniliklerin yönetimine giriş Yok
2) Teknolojik yeniliklerin kaynakları Yenilik türleri ve çeşitleri Ders kitabında Bölüm 2-3'ün okunması
3) Teknolojik standartların ortaya çıkması, bu konuda yapılan mücadeleler ve baskın baskın tasarım. Ders kitabından Bölüm 4'ün okunması Makale: Hill, C. W. L. (1997). Establishing a standard: Competitive strategy and technological standards in winner-all-take industries. The Academy of Management Executive 11 (2), 7-25
4) Teknolojik yeniliklerin pazara çıkma zamanlaması Ders kitabında Bölüm 5'in okunması
5) Organizasyonun stratejik yönünün tanımlanması Teknoloji-yenilik stratejilerinin firmanın genel stratejisi ile entegre edilmesi Ders kitabında Bölüm 6'nın okunması
6) Firma içi stratejisi ve firma içi yenilik kapasitesi Ar-Ge yönetimi Makaleler: Prahalad, CK and Hamel, G. (1990). The core competences of the corporation. Harvard Business Review, May-June, pp. 79-91. Brown, B., Anthony, S. (2011) How P&G tripled its innovation success rate. Harvard Business Review, June, 65-72
7) Firma dışı teknoloji-yenilik stratejisi: açık yenilik Ağlar ve topluluklar, kullanıcılar Ders Kitabında Bölüm 8'in okunması Makale: Chesbrough, H.W. (2003). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44 (3), pp. 35-41.
8) Ara sınav Ara sınava hazırlık
9) Yenilik projelerinin seçimi Yeniliklerin korunması Ders kitabında Bölüm 7 ve 9'un okunması
10) Teknolojik yenilikler için yaratıcılık yönetimi Ders kitabından Bölüm 10'un okunması Makaleler: Florida, R. and Goodnight, J. (2005). Managing for creativity. Harvard Business Review, July-August, pp. 125-131 Amabile, T.B. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, Sept-Oct., pp. 78-87
11) Yeni ürün geliştirme süreçlerinin yönetimi Ders kitabından Bölüm 11'in okunması
12) Teknolojik yeniliklerden değer yaratma Ticarileştirme ve teknoloji transferi Makaleler: Pisano, G.P. and Teece, D. (2007). How to capture value from innovation: Shaping intellectual property and industry architecture. California Management Review, 50 (1), pp. 278-296 Chesbrough, H. and Rosenbloom R.S. (1998). The role of business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11 (3), pp. 529-555.
13) Teknoloji yönetimi aksiyon, araç ve yöntemleri Makaleler: Cetindamar, D., Phaal, R. and Prober, D. (2009). Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities. Technovation 29, pp. 237-246 Phaal, R., Farrukh, C.J.P, Probert, D.R. (2006). Technology management tools: concept, development and application. Technovation 26, 336-344.
14) Dönem sonu proje sunumları Proje sunumlarına hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Schilling, Melissa A., Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill Irwin, 2010
Diğer Kaynaklar: 1. Hill, C. W. L. (1997). Establishing a standard: Competitive strategy and technological standards in winner-all-take industries. The Academy of Management Executive 11 (2), 7-25
2. Prahalad, CK and Hamel, G. (1990). The core competences of the corporation. Harvard Business Review, May-June, pp. 79-91.
3. Chesbrough, H.W. (2003). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44 (3), pp. 35-41.
4. Florida, R. and Goodnight, J. (2005). Managing for creativity. Harvard Business Review, July-August, pp. 125-131
5. Amabile, T.B. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, Sept-Oct., pp. 78-87
6. Pisano, G.P. and Teece, D. (2007). How to capture value from innovation: Shaping intellectual property and industry architecture. California Management Review, 50 (1), pp. 278-296
7. Chesbrough, H. and Rosenbloom R.S. (1998). The role of business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11 (3), pp. 529-555.
8. Cetindamar, D., Phaal, R. and Prober, D. (2009). Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities. Technovation 29, pp. 237-246
9. Phaal, R., Farrukh, C.J.P, Probert, D.R. (2006). Technology management tools: concept, development and application. Technovation 26, 336-344.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 2 6 12
Proje 1 60 60
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek