YAPAY ZEKA (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5888-1 Yüksek Lisans Tezi Güz 0 0 0 20

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında hazırlanacak olan yüksek lisans tez çalışmasına ait literatür araştırması proje analizi ve tasarımı yapılması planlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bilimsel çalışma için problem tanımı yapabilmek.
II. Bilimsel çalışmaya hazırlık için literatür taraması yapabilmek.
III. Literatürdeki çalışmaları analiz ederek araştırma olanaklarını belirleyebilmek.
IV. Yapılacak olan bilimsel çalışmanın temelini oluşturacak gereksinimleri belirlemek.
V. Belirlenen araştırma konusu için kullanılacak olan metodolojileri analiz etmek.
VI. Kullanılacak olan metodolojiler doğrultusunda problem çözümünü tasarlamak.

Dersin İçeriği


1.Hafta: Problem tanımı
2.Hafta: Problem tanımı
3.Hafta: Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
4.Hafta: Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
5.Hafta: Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
6.Hafta: Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
7.Hafta: Elde edilen çalışmaların değerlendirilmesi
8.Hafta: Elde edilen çalışmaların değerlendirilmesi
9.Hafta: Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
10.Hafta: Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
11.Hafta: Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
12.Hafta: Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
13.Hafta: Tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması
14.Hafta: Tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Problem tanımı
2) Problem tanımı
3) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
4) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
5) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
6) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
7) Varolan çalışmaların incelenmesi
8) Varolan çalışmaların incelenmesi
9) Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
10) Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
11) Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
13) Tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması
14) Tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 25 400
Sunum / Seminer 1 300 300
Toplam İş Yükü 748

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı