BNG5887 SeminarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5887 Seminer Bahar 0 0 0 10
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: BNG5888-1 - Master Thesis
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yoktur.
Dersin Amacı: Bu kurs lisans öğrencilere; biyomühendislik ve biyomedikal mühendislik alanlarındaki özel bir araştırma konusunda literatür tarama ve özetleme yeteneği kazandırmak için tasarlanmıştır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi alan öğrenciler;
Sistem bileşenleri (parçaları, girişler, çıkışlar) tanımlayacak şekilde Mühendislik Alanında
1. Çeşitli teknik ve sosyal alanlarda çok yönlü sorunları mühendislik problemine dönüştürerek çözebilir,
2. Mühendislik mproblemlerini çözmede sonuçları yorumlamasını sağlayacak istatistiksel yöntemlerden haberdar olur,
3. Teknik rapor yazma ve bilimsel yayın tarama yeteneğini kazanır,
4. Bilimsel sorunları sözlü ve yazılı sunum araçları ile anlatma yeteneği kazanır,
5. Disiplinler arası bilmsel çalışma kurgulama prensiplerini öğrenir.

Dersin İçeriği

Bilİmsel konu tanımlama,
Yapılabilirlik, özgün değer ve yaygın etki tanımları,
Bioyomühendislik ve biyomedikal mühendislik araştırma konuları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, temel tanımlar: Bilim, teknoloji, mühendislik ve yenilikçilik
2) Bilimsel AR-GE tanımı, teorem, deney, model ve simülasyon tanımları ve örnekler.
3) Bilimsel AR-GE tanımı, teorem, deney, model ve simülasyon tanımları ve örnekler.
4) Biyo-medikal mühendislik alanında problem tanımı ve sağlık alanında mühendislik uygulamalarına örnekler.
5) Mühendislikte problem tanımı ve sağlık alanında mühendislik uygulamalarına örnekler.
6) Bilimsel proje ve protokol çeşitleri, bilimsel dergi kriterleri, makale tipleri, AR-GE tasarlama ve iş planı oluşturma.
7) Bilimsel proje ve protokol çeşitleri, bilimsel dergi kriterleri, makale tipleri, AR-GE tasarlama ve iş planı oluşturma.
8) Sağlık sektöründeki mühendislik araştırma alanları
9) Bir konuda yayınlanmış literatürün özetlenmesi
10) Bir konuda yayınlanmış literatürün özetlenmesi
11) Bir bilimsel araştırma çalışmasında hata ölçütlerinin tanımlanması
12) Yazılım ve donanım çalışmalarında elde edilen sonuçların tartışılması ve yorumlanması
13) Sözlü sunumlar
14) Özet ve değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bilimsel dergiler ve makaleler.
Diğer Kaynaklar: Scientific journals and articles.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 15
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 10 % 25
Sunum 1 % 5
Projeler 1 % 20
Final 1 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 40 40
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar 2 2 4
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak. 3
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak. 3
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek. 5
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek.
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek. 2
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek. 5
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek. 5
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek. 5
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak. 5
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak. 5