BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5888-1 Yüksek Lisans Tezi Güz 0 0 0 20

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yoktur.
Dersin Amacı: Öğrencilere bir tez oluşturabilecek araştırma konusu tanımını ve kapsamını vermek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-bilimsel AR-GE raçlarını ve kullanabilmeyi öğrenir,
-yazılı ve sözlü iletişim kurma ve anlatım yeteneklerini geliştirir.

Dersin İçeriği

Bir araştırma konusu seçmek ve bu konuda literatür taramak, özetlemek, bir tez önerisi yazmak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilimsel araştırma teknikleri
2) Bir araştırmanın desteklenmesi ve ilgili kuruluşlar
4) Danışmanlar ile öğrencinin bir konu belirlemesi
5) Literatür tarama
6) Literatür tarama
7) Literatür tarama
8) Yöntemler
9) Bir araştırma protokolünün hazırlanması
10) Bir araştırma protokolünün hazırlanması
11) Bir araştırma protokolünün hazırlanması
12) Seminer
13) Seminer
14) Sunum

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bilimsel dergi makaleleri ve seçilen konuya ilişkin uluslar-arası kitaplar.
Diğer Kaynaklar: Scinetific journal articles, international books published in the field of interest.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Sunum 4 % 45
Projeler 10 % 40
Seminer 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 20 280
Sunum / Seminer 1 4 4
Proje 1 10 10
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 128 128
Rapor Teslimi 1 10 10
Final 1 256 256
Toplam İş Yükü 753

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak. 3
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak. 5
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek. 4
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek. 4
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek. 5
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek. 5
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek. 5
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek. 4
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak. 5
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak. 5