MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FİZ6032 Nanoteknoloji ve Uygulamaları Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Nanoteknoloji hakkında temel bilgileri ve uygulama alanlarını tanıtmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Nanoteknolojinin temel bilgilerini tanıma
2-Nanoteknolojinin uygulamalarını tespit eder
3-Nanoteknolojik fabrikasyon ve karakterizasyon yöntemleri hakkında temel bilgiler edinirler

Dersin İçeriği

Bu derste Nanoyapılar nedir, Nanobilim ve nanoteknolojinin tarihsel perspektifi,Schrödinger Denklemi ve serbest parçacık,Kuvantum duvarları, telleri ve noktaları,Nanoyapılar: fabrikasyon ve karakterizasyon:0-D Nanoyapılar,1-D nanoyapılar, 2-D Nanoyapılar,Özel Nanoyapılar,SWCN (tek duvarlı karbon nanotüplerin fiziksel özellikleri,MWCN (çoklu duvarlı karbon nanotüplerin fiziksel özellikleri,Nanoyapılandırma,Atomik Kuvvet Mikroskopisi ve Nanomalzemelerin Uygulamaları öğretilecek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Nanoyapılar nedir? Bu yapıları ilginç kılan nedir? Nanobilim ve nanoteknolojinin tarihsel perspektifi.
1) Küçük boyutlu sistemlerin kuanrum mekaniğine genel bakış
3) Katıhal Fiziğine ve yüzey bilimine genel bakış
4) Katıhal Fiziğine ve yüzey bilimine genel bakış
6) Nanoyapılar: fabrikasyon ve karakterizasyon
6) Nanoyapılar: fabrikasyon ve karakterizasyon
7) Özel Nanoyapılar: Nanotüpler SWCN (tek duvarlı karbon nanotüplerin fiziksel özellikleri) MWCN (Çoklu duvarlı karbon nanotüplerin fiziksel özellikleri)
8) Diğer Nanotüpler
9) Nanoyapılandırma
10) Nanomalzemelerin Uygulamaları
11) Nanomalzemelerin Uygulamaları
12) Nanomalzemelerin Uygulamaları
13) Nanomalzemelerin Uygulamaları
14) Nanomalzemelerin Uygulamaları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1-Introduction to nanotechnology / Charles P. Poole, Charles P. Poole, Jr., Frank ... [T 174.7/.P66]
2-Nanotechnology and nanoelectronics : materials, devices, measurement techniques ... [T 174.7/.N366]
3-Ders notları ve makaleler (Lecture notes (pdf) and article)
Diğer Kaynaklar: .

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 30
Sunum 2 % 20
Projeler 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 2 12 24
Proje 1 40 40
Ödevler 6 12 72
Final 1 22 22
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı