MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FİZ6030 Manyetik Malzemeler Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. LÜTFİ ARDA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilere manyetizmanın kaynağının, manyetizma çeşitlerinin, manyetik malzemelerin teknolojik uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Manyetik malzemeleri birbirinden ayırt edebilir.
2-Manyetizmanın kaynağını açıklayabilir.
3-Manyetizmaya dayalı teknolojik cihazların çalışma prensibinden faydalanabilir.

Dersin İçeriği

Bu derste, Diamanyetizma , Paramanyetizma ,Ferromanyetizma , Ferromanyetizma , Ferromanyetizma ,Antiferromanyetizma ,Ferimanyetizma , Süperferromanyetizma ,Manyetik Anizotropiler ve Manyetik Domenler öğretilecek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Manyetizma Hakkında Genel Bilgiler
2) Diamanyetizma
3) Paramanyetizma
4) Paramanyetizma
5) Paramanyetizma
6) Ferromanyetizma
7) Ferromanyetisma
8) Ferromanyetisma
9) Ferromanyetizma (devam edildi)
10) Antiferromanyetizma
11) Ferimanyetizma
12) Süperferromanyetizma
13) Magnetic Anisotropies
14) Manyetik Domenler, teknolojik uygulamalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1- B. Cullity, Introduction to Magnetic Materials. Boston: Addison-Wesley, 1972. ISBN: 9780201012187
Diğer Kaynaklar: 1-Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics
2-Soshin Chikazumi, Physics of Ferromagnetism. New York: Oxford University Press, 1997. ISBN: 9780198517764.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 5 12 60
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 32 32
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı