BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: ecegelalsoyak.bau@gmail.com
Telefon: +90