KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Bir Üst Dereceye Geçiş

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.